Curcubeu de creație « Revista Şcolară

Titlu Revista

Curcubeu de creație

Titlul revistei: Curcubeu de creație

Format: online

Periodicitate:anuală

Data apariţiei primului număr: Octombrie, 2016

ISSN 2537 – 4141
ISSN–L 2537 – 4141