Infocomp « Revista Şcolară

Titlu Revista

Infocomp

Titlul revistei: INFOCOMP

Format: online

Periodicitate:anuală

Data apariţiei primului număr: Octombrie, 2016

ISSN 2537 – 3684
ISSN–L 2537 – 3684