Prin ochi de copil « Revista Şcolară

Titlu Revista

Prin ochi de copil

Titlul revistei: Prin ochi de copil

Format: online

Periodicitate: semestrială

Data apariţiei primului număr: Iunie, 2017

ISSN 2559 – 3544
ISSN–L 2559 – 3544