ianuarie « 2018 « Revista Şcolară

Titlu Revista

Cadențe

Titlul revistei: Cadențe

Format: online

Periodicitate:semestrială

Data apariţiei primului număr: Ianuarie, 2018

ISSN 2601 – 3738
ISSN–L 2601 – 3738